Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs

Neskaidrību vai neprecizitāšu konstatēšanas gadījumā lūdzam zvanīt uz tālr. 67782955.