Par pakalpojumu "Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrācija"

Lai izmantotu Labklājības ministrijas e-pakalpojumu "Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrēšana" Jums nepieciešams apliecināt savu identitāti, veicot autorizāciju.
Autorizēties portālā iespējams izmantojot:
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtu eID karti
  • Latvijas valsts radio un televīzijas centra izsniegtu e-parakstu
  • Piedāvātās internetbankas